Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce

„Proponowane rozwiązania umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną do celów klimatyzacyjnych o ponad 88% oraz zmniejszenie względnych strat przesyłania w sezonie letnim z ~25% do ~18%. Pokrycie całego zapotrzebowania na chłód w kraju za pomocą rozwiązań sorpcyjnych oznaczałoby zwiększenie sprzedaży ciepła przez PEC o 21,5 PJ rocznie”

Zapraszamy do lektury całego materiału opublikowanego w Ciepłownictwie Ogrzewnictwie Wentylacji


Udostępnij