Badania i Rozwój

Współpracujemy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Wrocławską i Politechniką Częstochowską. Jako jedyna firma w UE możemy pochwalić się „Master Research Collaboration Agreement” podpisanym z National University of Singapore – nr 1 w rankingach wyższych uczelni Azji.
Jesteśmy beneficjentem szeregu programów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dzięki wsparciu m.in. Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” czy “Inteligentny Rozwój”, sprawiamy że dostarczane przez nas technologie są nieustannie najlepsze.
Aktualnie rozpoczęliśmy realizację projektu poprawy efektywności chłodziarek adsorpcyjnych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.