Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą

„Zastosowanie hybrydowego, sorpcyjno-sprężarkowego, źródła chłodu spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wzrost zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną z sieci ciepłowniczej przy jednoczesnym pełnym pokryciu zapotrzebowania na chłód.”

Zapraszamy do lektury całego materiału opublikowanego w Ciepłownictwie Ogrzewnictwie Wentylacji


Udostępnij