Ekonomika zastosowania agregatów absorpcyjnych zasilanych różnymi źródłami ciepła

„Analizie poddano cztery rodzaje chłodniczych układów absorpcyjnych o mocy 1000 kW każdy, zasilanych gorącą wodą, palnikiem, parą i spalinami, działających na potrzeby klimatyzacyjne lub technologiczne” – Marcin Malicki, Director of Technology.

Pełną publikację można przeczytać tutaj Chłodnictwo & Klimatyzacja


Udostępnij