New Energy Transfer przedstawiło referat na konferencji naukowej „Transfer wiedzy do przemysłu”

New Energy Transfer przedstawiło referat na organizowanej przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) konferencji naukowej „Transfer wiedzy do przemysłu” . Przedstawiciel New Energy Transfer, Dr inż. Marcin Malicki, przedstawił zagadnienie wykorzystania absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy w instalacjach technologicznych i produkcyjnych. Poniżej znajduje się podziękowanie PORT PC za udział w konferencji.


Udostępnij

New Energy Transfer na WKwER

New Energy Transfer przedstawiło referat na konferencji WKeER (Wysokosprawna kogeneracja w energetyce rozproszonej jako odpowiedź na problem niskiej emisji). Konferencja została zorganizowana przy współpracy Centrum Energetyki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach promocji projektu „Centrum Energetyki”. Tematem konferencji była możliwość wdrożenia na rynek polski urządzeń mikrokogeneracyjnych, poligeneracyjncyh, ich współpraca z siecią i innymi układami. Prezentacje …


Udostępnij

New Energy Transfer na ASEE17

New Energy Transfer przedstawiło dwa referaty na międzynarodowej konferencji ASEE 17 (International conference on advances in energy systems and environmental engineering). Przy współpracy z dr hab. inż. Krzysztofem Wojdygą, Profesorem Politechniki Warszawskiej, zaprezentowano  referat pt. „Absorption cooling sources atmospheric emissions decrease by implementation of simple algorithm for limiting temperature of cooling water” oraz przy współpracy dr hab. inż. Ryszardem Zwierzchowskim i …


Udostępnij