New Energy Transfer dostarcza Polską Technologię Sorpcyjną do Arabii Saudyjskiej

New Energy Transfer dostarczył kompletną instalację odsalania wody opartą na trójzłożowych agregatach adsorpcyjnych. Instalacja została zlokalizowana w Sollar Village w Arabii Saudyjskiej. Największa na świecie adsorpcyjna instalacja odsalająca wykorzystująca trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne wyprodukowane w Polsce! Moc chłodnicza 1070kW oraz produkcja 100 t/d wody odsolonej stawia tą instalacje na szczycie zainstalowanych i eksploatowanych rozwiązań tego rodzaju na świecie. Całość dostawy zrealizowana …


Udostępnij